Inhoudsopgave Opleidingen aanbod

Trainingsvormen.
Druk op één van de onderstaande knoppen voor
een overzicht van het cursus of traject aanbod.
Cursus Aanbod Trajecten Aanbod


Trainingsvormen
Vanzelfsprekend worden de trainingen gegeven op de succesvolle Comp-aS maatwerk-per-cursist methode. Op basis van de behoefte van de klant en zo nodig naar aanleiding van een intake-gesprek stellen wij een individueel opleidingstraject samen waarin de cursist alleen die zaken leert die hij nog niet (goed) beheerst en die voor zijn takenpakket relevant zijn.

De cursisten volgen de trainingen veelal individueel. Dit houdt ondermeer in dat iedere training een maatwerk training is.

Alle onderdelen van de training hebben een voortdurende wisselwerking van theorie en praktijk. Zo nodig kan de training per cursist vooraf naar behoefte worden aangepast en tijdens de cursus worden bijgesteld.

Cursuslocatie Boekel Indien u personen op wilt geven voor trainingen van Comp-aS, of wanneer u vragen heeft met betrekking tot de prijs, de locatie of andere zaken van logistieke aard, kunt u contact opnemen met ondergetekende op telefoonnummer 0492 - 32 60 58 of per e-mail hvdriel@comp-as.nl.

Als er vraag is naar een maatwerk oplossing, bespreken we eerst met de klant de wensen en stellen aan de hand daarvan een maatwerk cursustraject samen, eventueel zelfs verbijzonderd naar iedere individuele cursist.

Top Top