printer view

Gebruiksvoorwaarden
Voor het gebruik van onze website gelden onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn slechts bedoeld ter informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
We doen er alles aan om de gegevens op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Een gebruiker van deze site mag de informatie niet doorgeven, vermenigvuldigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
Als u via deze website een pagina raadpleegt van derden (bijvoorbeeld via een link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op die pagina wordt genoemd. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.
Privacy beleid
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Bijvoorbeeld als u een formulier op de website invult, zoals het contact-, informatieaanvraag- of inschrijfformulier, of als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dit toestaat. U kunt ons altijd vragen inzicht in uw opgeslagen gegevens of uw persoonsgegevens te verwijderen.
Registratiesysteem
Om een training te kunnen volgen moet u worden geregistreerd. Wij bewaren dan uw persoonsgegevens, zoals onder andere de (bedrijf)naam, functietitel, adres, woonplaats en de gegevens van eerdere bekeken en bewaarde trainingen. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen naar aanleiding van uw aanvragen.
ORACLE-TRAINING zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Beoordelingen
Wij maken gebruik van uw contactgegevens om u een uitnodiging te sturen voor het geven van een beoordeling. Hiermee kunnen andere gebruikers en opleiders geholpen worden bij het bepalen van de beste keuze voor een training.
Het beoordelingsformulier wordt ingevuld. Een deel van de ingevulde gegevens, te weten uw naam en, wanneer u daarvoor kiest ook uw LinkedIn profiel, en natuurlijk de afgeronde training kunnen door ons naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt of gepubliceerd op onze website. Hierbij behouden wij ons het recht voor om naar eigen inzicht beoordelingen te wijzigen, af te wijzen of te verwijderen.
Annuleren en herroepen
Als u zich inschrijft voor een training, gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden van ORACLE-TRAINING.
Kijk in de leveringsvoorwaarden van ORACLE-TRAINING voor de annuleringsvoorwaarden.
Gebruik van cookies
Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies. Hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is deze gebruikersvriendelijker voor de bezoeker.
Wij gebruiken cookies alleen om bij formulieren gegevens voor te vullen, en voor navigatie doeleinden.
Lees het cookie statement voor een volledige uitleg.
Andere technologieën
Onze website maakt geen gebruik van andere technologieën met een soortelijke functionaliteit als cookies, waaronder web-beacons en tracking-URL’s, ter verkrijging van persoonsgegevens van gebruikers.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen voordat je van deze sites gebruik maakt.
Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage, rectificatie en wijzigen van jouw gegevens
Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde mailen naar: info@comp-as.nl.

Revisiedatum: 1 juni 2018.